Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
Informacje ogólne
| Informacje ogólne |  Świadczenia rodzinne |  Fundusz alimentacyjny |  Świadczenie 500+ |  Świadczenie "Za Życiem" | Program "Czyste powietrze" |  Dokumenty do pobrania | Strona główna |
 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wnioski na świadczenia rodzinne (w tym świadczenia opiekuńcze), fundusz alimentacyjny, jednorazowe świadczenie „Za życiem” można złożyć osobiście w biurze obsługi klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile przy ul. Spacerow
ej 23, który:
- udziela informacji na temat przysługujących świadczeń,
- wydaje i przyjmuje wnioski o ustalenia prawa do świadczeń,
- przyjmuje inne dokumenty dotyczące realizowanych świadczeń.

Biuro obsługi klienta czynne w godzinach: od 9:00 do 13:00.

Wnioski można również składać:

1. elektronicznie za pośrednictwem:
    - portalu emp@tia,

2. pisemnie za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do ośrodka), na adres ośrodka:

   - 64-920 Piła ul. Spacerowa 23

   - 64-920 Piła, ul. Kwiatowa 5


3. Umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się:

   - w ośrodku przy ul. Spacerowa 23

    - na budynku ośrodka przy ul. Kwiatowej 5,


TERMINY SKŁADNIA WNIOSKÓW

Świadczenia przyznawane na okresy zasiłkowe/świadczeniowe, które trwają:

    - od 1 listopada do 31 października roku następnego – świadczenia rodzinne


    - od 1 października do 30 września roku następnego – fundusz alimentacyjny


Wnioski na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy
można składać w następujących terminach:

    - od 1 lipca wyłącznie w formie elektronicznej,

    - od 1 sierpnia również w formie papierowej: na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Świadczenia wypłaca się w okresach miesięcznych. Wypłata świadczeń następuje między 23 a ostatnim dniem każdego miesiąca na rachunek bankowy, wskazany przez świadczeniobiorcę.