Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
Animator podwórkowy
22.06.2023

16 czerwca 2023 r. odbyły się kolejne zajęcia prowadzone przez animatorów podwórkowych w ramach  Programu Działań Profilaktycznych – Animator podwórkowy.
    Pedagogika podwórkowa to działania środowiskowe o charakterze profilaktycznym, skierowane do dzieci i młodzieży. Wychowawcy podwórkowi, po nawiązaniu kontaktu z dziećmi, organizują im zajęcia w ciekawej formie – profilaktycznej, rekreacyjnej, sportowej, muzycznej, plastycznej, tanecznej – dostosowywane do możliwości dzieci oraz lokalnych uwarunkowań.
    Program Działań Profilaktycznych – Animator podwórkowy, realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, odpowiada celom i działaniom zawartym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile na lata 2022-2025.