Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
Pomoc żywnościowa
10.07.2024

W związku z uruchomieniem dostaw żywności do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), poniżej przypominamy najistotniejsze informacje dotyczące Programu.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z dochodem nieprzekraczającym kwoty:
- 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1 590 zł dla osoby w rodzinie.

Dla osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie ma konieczności wydawania nowego skierowania.

Jednocześnie przypominamy, że kwalifikowanie do Programu FEPŻ, podobnie jak w przypadku POPŻ, jest znacznie uproszczone i nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Zatem, aby zakwalifikować osobę do pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ należy korzystać z oświadczenia o dochodach, stanowiącego część B załącznika nr 5 do Wytycznych IZ1 (https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023)

UWAGA!
ZMIANA MIEJSCA WYDAWANIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH:

PILSKI BANK ŻYWNOŚCI
PIŁA, UL. POLNA 20