Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a
Aktualności
07.08.2023

Uwaga!

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile informuje, iż druki wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 będą wydawane  od 21 sierpnia 2023 r. w siedzibie MOPS w Pile, ul. Kwiatowa 5, w kancelarii, mieszczącej się na parterze budynku.
    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą od 01 września 2023 r. w budynku przy ul. Kwiatowej 5, w godz. 7:30- 9:30 oraz 13:30- 15:00, pokój 113 (parter).
    Wnioski można składać również listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej bądź drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres mopspilaSkrytkaESP (w tym przypadku wniosek należy opatrzyć kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).
    Ponadto informujemy, że wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego- do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej naszego ośrodka, gdzie zamieszczony jest w zakładce pomoc społeczna druk wniosku o stypendium szkolne oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.