Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
Bon energetyczny
27.06.2024

BON ENERGETYCZNY 2024

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w 2023 roku nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:
1)    dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł
2)    dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł
3)    dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł
4)    dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do 01.04.2024 r., albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przysługuje w wysokości:
1)    dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł
2)    dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł
3)    dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł
4)    dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego zostanie udostępniony w siedzibie i na stronie internetowej, po jego opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek złożony za pośrednictwem komunikacji elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile od 01.08.2024 r. do 30.09.2024 r.

Punkty przyjęć wniosków dla osób zamieszkałych na terenie Piły:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- ul. Spacerowa 23
- ul. Kwiatowa 5