Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
KOLEJNE MIESZKANIE CHRONIONE NA TERENIE PIŁY
29.03.2023

KOLEJNE MIESZKANIE CHRONIONE NA TERENIE PIŁY

W Pile powstanie kolejne mieszkanie chronione treningowe, w ramach realizacji działania 4.4.
Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie rozwoju mieszkań chronionych.

Mieszkanie chronione stanowi formę pomocy społecznej, która przygotowuje pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomaga te osoby w ich codziennym funkcjonowaniu. Wspomniane mieszkanie zapewnia warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, ale też niezwykle ważną integrację ze społecznością lokalną.
Dla województwa wielkopolskiego w 2023 r. na utworzenie mieszkań chronionych przekazano z budżetu państwa 3,2 mln zł.
Planowane jest utworzenie na terenie województwa 16 mieszkań chronionych dla 39 osób.
Gmina Piła w 2023 r. otrzymała dotację w kwocie 94 114 zł na utworzenie 1 mieszkania chronionego dla 2 osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, mających trudne warunki mieszkaniowe i środowiskowe. Do realizacji tego zadania został wytypowany lokal należący do zasobu mieszkaniowego gminy, który z uzyskanych środków zostanie wyremontowany i w pełni wyposażony.