Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
Lokalna kampania „TO boli mocniej”
27.09.2023

Lokalna kampania „TO boli mocniej”

Celem kampanii jest rozwój działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości społecznej
na temat zjawiska przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy psychicznej.
W ramach kampanii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile opracowane zostały materiały informacyjne skierowane do mieszkańców Piły, w szczególności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, rodziców, przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.    
We wrześniu 2023 r. w szkołach podstawowych, przedstawiciele: Akcji Humanitarnej „Życie” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, przeprowadzili spotkania informacyjne oraz ogłosili konkurs plastyczny na temat przemocy psychicznej pn. „Młodzież kontra przemoc”.
Realizatorem konkursu jest Akcja Humanitarna „Życie”.
W ramach kampanii 22 września 2023 r. rozpoczęła się superwizja indywidualna dla 4 pracowników Zespołu ds. Przemocy MOPS w Pile.
Łączna liczba godzin superwizji 16 godz., po 4 dla każdej osoby. Superwizja z zakresu pracy z rodzinami z problemem przemocy oraz 
wsparcie psychiczne pracowników ma na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz pomoc w budowaniu i podtrzymywaniu prawidłowych
relacji zarówno z osobą stosującą przemoc, jak i osobą doświadczającą przemocy.
Przed nami:
Happening „Piła przeciw przemocy” – 6 października 2023 r. START godz. 13.30.
Miejsce: Plac Konstytucji 3 Maja, w sytuacji nieodpowiednich warunków atmosferycznych, szkolna sala gimnastyczna w centrum Piły.
Akcja Humanitarna „Życie” jest realizatorem przedsięwzięcia. Gmina Piła, Zespół Interdyscyplinarny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile biorą w przedsięwzięciu aktywny udział i zapraszają na spotkanie mieszkańców Piły. Tematem przewodnim wydarzenia jest tytuł kampanii „TO boli mocniej”.
Szkolenie podnoszące kompetencje członków zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych. Dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym dla 30 uczestników, pn. „Rozpoznawanie symptomów przemocy psychicznej i podejmowanie interwencji” skierowane do osób pracujących
z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie odbędzie się w dwóch - 15 osobowych grupach w terminach 13 i 14 listopada 2023 r. oraz 15 i 16 listopada 2023 r.