Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
Pomoc żywnościowa
11.10.2023

UWAGA NOWY PROGRAM
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC  ŻYWNOŚCIOWĄ  2021 – 2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS – PODPROGRAM 2023
PLANOWANY OKRES REALIZACJI PROGRAMU GRUDZIEŃ 2023 – PAŹDZIERNIK 2024

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ będzie uprawniał dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 stawie o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.
Pomoc więc będzie przysługiwała, jeśli dochód nie przekracza:
- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Wnioski o pomoc żywnościową będzie można składać:
* osobiście - w siedzibie MOPS przy ul. Kwiatowej 5, w kancelarii, na parterze, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30 (po godzinach pracy ośrodka wniosek można wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu budynku),
* listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej,
* drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres mopspilaSkrytkaESP (w tym przypadku wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).
Zachęcamy do kontaktu z tutejszym ośrodkiem osoby/rodziny spełniające kryteria do przyznania pomocy żywnościowej w ramach  Funduszu Europejskiego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 - Podprogram 2023