Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
Ukraina
27.06.2024

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA
 I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANE
ZA OKRES DO 30 CZERWCA 2024 R.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE MIESIĄCA
OD OSTATNIEGO DNIA OKRESU OBJĘTEGO WNIOSKIEM,
 NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 31 LIPCA 2024 R.