Dziś jest: Sobota, 18 Maj 2024
a a a
Usługi Opiekuńcze
26.07.2023

Usługi opiekuńcze

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (seniorzy, osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore) mogą uzyskać pomoc społeczną w postaci usług opiekuńczych albo specjalistycznych usług opiekuńczych – w zależności od potrzeb. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego i mogą być realizowane we wszystkie dni tygodnia (w tym także w święta), w ilości godzin dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Osoby bez dochodu lub uzyskujące dochód poniżej ustawowego kryterium dochodowego (tzn. 776 zł dla osób samotnie gospodarujących oraz 600 zł na osobę w rodzinie) korzystają z ww. usług nieodpłatnie. Osoby uzyskujące dochody powyżej ustawowego kryterium, w zależności od wysokości dochodu, partycypują w części kosztów lub ponoszą je w całości.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr telefonu: / 67/ 212 21 31 lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikami socjalnymi.