Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
Usługi sąsiedzkie
18.06.2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile realizuje nową formę pomocy: USŁUGI SĄSIEDZKIE
Jest to forma usług opiekuńczych świadczonych przez osoby niespokrewnione, zamieszkujące w sąsiedztwie.
Kto może skorzystać z takiej formy pomocy:
● Osoby potrzebujące pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, które ukończyły 60 lat
Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie:
● Osoby pełnoletnie, nie będące członkiem rodziny osoby, na rzecz której usługi mają być świadczone
● Osoby zamieszkujące w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której usługi mają być świadczone
● Osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu pierwszej pomocy (zapewnia bezpłatnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile)

Szczegółowych informacji na temat usług sąsiedzkich udziela:
Koordynator usług - 538-471-502
Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą również kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile:
Sekretariat - 67 212 21 31
Źródło finansowania: „Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”