Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
Świadczenia rodzinne
| Informacje ogólne | Świadczenia rodzinne | Fundusz alimentacyjny | Świadczenie 500+ | Świadczenie "Za Życiem" | Program "Czyste powietrze" | Dokumenty do pobrania | Strona główna |

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne to grupa świadczeń, które przysługują zarówno na dzieci jak i na innych pełnoletnich członków rodzinny. Prawo do nich uzależnione jest – poza kilkoma wyjątkami - od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna,
  • świadczenie rodzicielskie.


 
Świadczenia uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego (dochód na osobę w rodzinie) -    wymagane dokumenty ...>>>

  •     zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (674,00 zł lub 764,00 zł),
  •     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1922,00 zł)


TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów na zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, w terminach:

  •     do dnia 31 sierpnia, wnioski rozpatrywane do 30 listopada,
  •     od 1 września do 31 października, wnioski rozpatrywane do 31 grudnia,
  •     od 1 listopada do 31 grudnia, wnioski rozpatrywane do ostatniego dnia lutego następnego roku.


 

 

Więcej informacji  ... >>>

Prawo ... >>>

Wnioski do pobrania ... >>>