Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a
Kampanie społeczne

| Informacje ogólne | Procedura "Niebieskie karty" | Zespół Interdyscyplinarny | Instytucje świadczące pomoc | Kampanie społeczne | Strona główna |

 

__________________________________________________________________________________________________________________


Zakończyła się trwająca od 1 do 19 listopada 2022 r. kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
W ramach kampanii:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile zapewnił dyżury telefoniczne pełnione przez:
PSYCHOLOGA, w każdą środę, w godz. 12:00 – 15:00;
SPECJALISTÓW PRACY SOCJALNEJ Z RODZINĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ, w każdy poniedziałek, środę i czwartek w godz. 12:00 – 15:00

W ramach kampanii Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pile zaprosił Zespoły Interdyscyplinarne
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu powiatu pilskiego do Regionalnej Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Na zaproszenie odpowiedziało osiem ZI, tj. wszystkie funkcjonujące w powiecie pilskim. Pierwsze spotkanie, na którym podpisane będzie
porozumienie pomiędzy koalicjantami, odbędzie się 8 grudnia 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile we współpracy z Zespołem  Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pile
zorganizował szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem w rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty”:
1. Szkolenie dla 30 osób, członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych pt. Praca z dzieckiem w procedurze „Niebieskie Karty”.
Szkolenie przeprowadzone było w dwóch grupach, w wymiarze 16 godzin dla każdej z grup w terminie: 7 i 8.11.2022, 9 i 10.11.2022.
2. Szkolenie w Szpitalu Specjalistycznym w Pile z dla pracowników ochrony zdrowia. Szkolenie prowadziła Marzena Amza – Przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego w Pile w terminach 15.11.2022 i 18.11.2022.
2. Szkolenie dla nauczycieli SP 3 w Pile. Szkolenie odbyło się 9.11.2022 i prowadziła je Agnieszka Suchowiak – kierownik działu
pomocy specjalistycznej MOPS.
3. Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli w Pile. Szkolenie odbyło się 17.11.2022 i prowadziła je Agnieszka Suchowiak – kierownik działu
pomocy specjalistycznej MOPS.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile we współpracy z Zespołem  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pile
promowali wśród mieszkańców Piły, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży międzynarodowy znak „POMÓŻ MI”. W akcję zaangażowały się wszystkie
instytucje wchodzące w skład ZI w Pile: przedstawiciele jednostek pomocy społecznej,  oświaty, ochrony zdrowia, policji, prokuratury, sądu._________________________________________________________________________________________________________________

Lokalna kampania informacyjno – edukacyjna "PRZEMOCY NIE! - POMOCY TAK!"


Głównym celem kampanii jest upowszechnienie wśród lokalnej społeczności informacji o instytucjach świadczących w naszym mieście pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Adresatami kampanii są przede wszystkim osoby doświadczające przemocy, a pośrednio również instytucje udzielające wsparcia rodzinie.