Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a
| Zasady udzielania pomocy | Ośrodki wsparcia MOPS | Wspieranie rodziny | Poradnictwo specjalistyczne | Kontakt z prac. socjalnym | Strona główna|

 

 |  Dzienny dom pomocy  |  Ośrodek wskarcia z noclegami  |

 

OŚRODEK WSPARCIA

ul. Spacerowa 23

  • dysponuje 36 miejscami w 27 wyposażonych pokojach, znajdujących się na II oraz IV piętrze budynku oraz pomieszczeniami wspólnymi jak świetlice, kuchnie, pomieszczenia i łazienki (w tym przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  • zapewnia całodobowe schronienie osobom tego pozbawionym, zwłaszcza bezdomnym i ofiarom przemocy domowej,
  • miejsce w placówce przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora MOPS w Pile po uprzednim przeprowadzeniu z osobą kierowaną rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  • okres pobytu ustalany jest indywidualnie w zależności od sytuacji kierowanej osoby,
  • pobyt jest odpłatny, a wysokość odpłatności jest uzależniona od sytuacji dochodowej kierowanej osoby, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce określane są w drodze uchwały Rady Miasta Piły, a koszt pobytu określa każdego roku w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Piły,
  • osoby obejmowane są na miejscu wsparciem pracownika socjalnego,
  • prawo pobytu w placówce mają osoby, które wyraziły pisemną zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu Ośrodka Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Pile.