Dziś jest: Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
a a a
Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym  |  Projekty socjalne  |Programy profilaktyczne |Pozostałe programy |Strategie | Strona główna |

 

Aktualnie realizowane:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023
    • zadanie finansowane z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023
    • okres realizacji – od 01.06.2023 r. do 30.11.2023 r.
    • całkowita wartość zadania – 162 460,00 zł
    • liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 10
    • liczba godzin usług – 3 600
    • celem Programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym
      
Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
w zakresie rozwoju mieszkań chronionych
    • zadanie finansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
    • okres realizacji – od 27.02.2023 r. do 31.12.2023 r.
    • całkowita wartość zadania – 117 643,00 zł
    • liczba uruchomionych mieszkań – 1
    • liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 2
    • celem zadania jest tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego na rzecz osób niepełnosprawnych

Miasto Piła z nową energią –  „Świadomy i Aktywny Senior”
    • zadanie finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
    • okres realizacji – od 01.03.2022 r. do 30.04.2024 r.
    • całkowita wartość zadania – 836 599,67 zł
    • celem projektu jest rozwój i wzmocnienie aktywności oraz samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością i seniorów, poprzez poszerzenie oferty usług Centrum Aktywizacji Seniorów o innowacyjne zajęcia pomagające uczestnikom lepiej funkcjonować w sferze społecznej, zawodowej oraz w życiu codziennym.  

Miasto Piła z nową energią  

W okresie trwałości:

Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
w zakresie rozwoju mieszkań chronionych
    • zadanie finansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
    • okres realizacji – od 26.05.2022 r. do 31.12.2022 r.
    • okres trwałości – do 27.12.2027 r.
    • całkowita wartość zadania – 80 123,00 zł
    • liczba uruchomionych mieszkań – 1
    • liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 2
    • celem zadania jest tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego na rzecz osób niepełnosprawnych

AS – Aktywni i Samodzielni
    • projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
    • okres realizacji –  od 27.12.2018 r. do 30.11.2021 r.
    • okres trwałości – do 05.02.2025 r.
    • całkowita wartość projektu – 971 976,59 zł
    • liczba uczestników – 204
    • celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz wzrost umiejętności opiekuńczych opiekunów faktycznych poprzez tworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych.
      
Czas na rodzinę
    • projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
    • okres realizacji – od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r.
    • okres trwałości – do 30.07.2025 r.
    • całkowita wartość projektu – 1 004 310 zł
    • liczba uczestników – 180
    • celem projektu jest wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez tworzenie nowych miejsc świadczenia usług