Dziś jest: Środa, 28 Luty 2024
a a a

 WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI WG UMÓW W ROKU 2021

Nazwa organizacji

Zadanie

Kwota przekazana

POMOC SPOŁECZNA

Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot

64-920 Piła, ul. Długosza 33

1.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły - schronisko.

2.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły - noclegownia.

368.000,00 zł

114.000,00 zł

Fundacja "Na Pomoc"

64-920 Pila, ul. Łowiecka 16b/18

Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły - ogrzewalnia .

39.000,00 zł

Pilski Bank Żywności

64-920Piła, ul. Motylewska 24

Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły .

22.000,00 zł

Akcja Humanitarna „Życie”

64-920 Piła, ul. Okrzei 4a

Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

(styczeń - kwiecień i październik - grudzień).

22.000,00 zł

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży

Piła, ul. św. Jana Bosko 1

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły w formie kół zainteresowań w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (wrzesień - grudzień).

15.000,00 zł

 

 

Razem:

580.000,00 zł

 

OCHRONA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM

Pilskie Stowarzyszenie

Klub Abstynentów „KOTWICA’

64-920 Piła, ul. Kwiatowa 2

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny.

 

30.000,00 zł

Stowarzyszenie Monar

00-151 Warszawa

ul. Nowolipki 9B

Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

30.000,00 zł

Stowarzyszenie

„Lawendowe Wzgórza”

78-400 Szczecinek

ul. Kosińskiego 32/3

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

 

12.184,00 zł

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży-Piła, Salezjańska Szkoła Podstawowa

przy ul. Andersa 34

1. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły.

 

2. Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły, polegających na stałych, systematycznych zajęciach rekreacyjnych.

24.000,00 zł

 

20.000,00 zł

Stowarzyszenie Taneczne

"Nie Bój Się Marzyć"

Piła, ul. Ludowa 35

Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły.

 

15.400,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Mario"

Piła, ul. Dąbrowskiego 131

Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły.

 

18.110,00 zł

ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła, al. Niepodległości 22

Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych\

z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły, polegających na zajęciach rekreacyjnych ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

50.900,00 zł

Klub „Capoeira”

Piła, ul. Staffa 14

Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych

z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły, polegających na zajęciach rekreacyjnych ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

11.460,00 zł

 

Razem:

212.054,00zł

Zadania zlecone z pominięciem otwartego konkursu ofert - tryb uproszczony

"Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem działań dla dzieci i młodzieży z terenu Piły"

Akcja Humanitarna "Życie"

Piła, ul. Okrzei 4a

Dziecięce bajkowanie” - zadanie polegające na promowaniu wśród społeczności lokalnej z różnych dzielnic Piły metod radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów czy wyjścia z uzależnień.

7.500,00 zł

ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła, al. Niepodległości 22

Niepodległościowy piknik profilaktyczny” - zadanie polegające na zorganizowaniu pikniku na pilskim lotnisku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły,

w ramach którego odbyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne uwzględniające realizację programu „Zdrowy tryb życia”.

10.000,00 zł

Stowarzyszenie

„Bezpieczny Powiat”

Piła, al. Niepodległości 22

Warsztaty profilaktyczne „Życie bez narkotyków” - zadanie polegające na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla młodzieży i osób dorosłych z określonego środowiska zawodowego (OSP, instruktorzy ZHP i inne), którzy swoją wiedzę wykorzystają w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

1.800,00 zł

 

Razem:

19.300,00

 

WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI WG UMÓW W ROKU 2020

Nazwa organizacji

Zadanie Kwota przekazana

Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot

Piła, ul. Długosza 33

1.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – schronisko.

2.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – noclegownia.

240.000,00 zł

100.560,00 zł

Spółdzielnia Socjalna Perfekcja

Piła, ul. Kadetów 4/5 i 6

Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły. 137.200,00 zł

Pilski Bank Żywności

Piła, ul. Motylewska 24

Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły. 22.000,00 zł

Akcja Humanitarna „Życie”

Piła, ul. Okrzei 4a

Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

(styczeń-marzec i październik-grudzień).

12.000,00 zł
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży

Piła, ul. św. Jana Bosko 1

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły w formie kół zainteresowań w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych

2. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły.

13.000,00 zł
11.400,00 zł
Stowarzyszenie Taneczne

"Nie Bój Się Marzyć"

Piła, ul. Ludowa 35
1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć tanecznych w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych

(styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień).

2. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły.

8.500,00 zł

13.200,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy MARIO

Piła, ul. Dąbrowskiego 131

1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (sierpień-październik).

2. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły.
3.500,00 zł

15.600,00 zł
  Razem: 576.960,00 zł

 

WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI WG UMÓW W ROKU 2019

Nazwa organizacji

Zadanie Kwota przekazana

Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot

Piła, ul. Długosza 33

1.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – schronisko.

2.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – noclegownia.

3.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – ogrzewalnia.
376.358,08 zł

73.801,92 zł

26.670,00 zł
Spółdzielnia Socjalna Perfekcja
Piła, ul. Kadetów 4/5 i 6

Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły. 123.000,00 zł

Pilski Bank Żywności

Piła, ul. Motylewska 24

Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły. 20.000,00 zł

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży

Piła, ul. św. Jana Bosko 1

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły w formie kół zainteresowań w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (luty-czerwiec i wrzesień-grudzień).

2. Półkolonia dla dzieci  z terenu miasta Piły.

3. Półkolonia dla dzieci  z terenu miasta Piły.

4. Półkolonia dla dzieci  z terenu miasta Piły.
12.500,00 zł18.810,00 zł

12.584,40 zł

18.810,00 zł

Stowarzyszenie Taneczne
Nie Bój Się Marzyć

Piła, ul. Ludowa 35

1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć tanecznych w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych
(styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień).

2. Półkolonia dla dzieci  z terenu miasta Piły.

8.700,00 zł15.600,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy MARIO

Piła, ul. Dąbrowskiego 131

1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (kwiecień-czerwiec).

2. Półkolonia dla dzieci  z terenu miasta Piły.
3.600,00 zł11.400,00 zł

Akcja Humanitarna „Życie”

Piła, ul. Okrzei 4a

Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (styczeń-luty i listopad-grudzień). 8.000,00 zł 

Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej

Szczecin, ul. Garncarska 5

Kolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. 35.980,00 zł 

 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

Zielona Góra, ul. Prosta 53

Kolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. 36.815,60 zł 
  Razem: 802.630,00 zł

 

WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI WG UMÓW W ROKU 2018

 Nazwa organizacji

 Zadanie  Kwota przekazana

 Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot

Piła, ul. Długosza 33

1.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – schronisko.

2.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – noclegownia.

3.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – ogrzewalnia.
349.479,52 zł

59.989,32 zł

20.000,00 zł

 Spółdzielnia Socjalna Perfekcja

Piła, ul. Kadetów 4/5 i 6

Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły. 125.237,05 zł

 Pilski Bank Żywności

Piła, ul. Motylewska 24

Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły. 28.000,00 zł
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Piła, ul. 11 listopada 38

Promocja wolontariatu, organizacja szkoleń dla wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej.

(styczeń-marzec i październik-grudzień).

12.000,00 zł
 Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży

Piła, ul. św. Jana Bosko 1

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły w formie kół zainteresowań w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych

2. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły.

13.000,00 zł

 

 
11.400,00 zł
 Stowarzyszenie Taneczne

"Nie Bój Się Marzyć"

Piła, ul. Ludowa 35

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły w formie kół zainteresowań w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (luty-czerwiec i wrzesień-grudzień).

2. Półkolonia dla dzieci  z terenu miasta Piły.

3. Półkolonia dla dzieci  z terenu miasta Piły.

12.500,00 zł

 15.690,00 zł

15.685,00 zł

Stowarzyszenie Taneczne
Beezone (Nie Bój Się Marzyć)

Piła, ul. Ludowa 35

 1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć tanecznych w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych

(styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień).

2. Półkolonia dla dzieci  z terenu miasta Piły.
8.700,00 zł

  

10.500,00 zł 

 Uczniowski Klub Sportowy MARIO

Piła, ul. Dąbrowskiego 131

1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (kwiecień-czerwiec).

2. Półkolonia dla dzieci  z terenu miasta Piły.
3.600,00 zł

 

10.500,00 zł

Pilski Klub Modelarzy Lotniczych

Piła, ul. Witosa 6

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie warsztatów modelarskich w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych

(styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień).
10.200,00 zł 

Akcja Humanitarna „Życie”

Piła, ul. Okrzei 4a

Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (styczeń-marzec i październik-grudzień). 13.000,00 zł 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski

Piła, ul. Bydgoska 21

Półkolonia dla dzieci  z terenu miasta Piły. 21.080,00 zł 
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej

Szczecin, ul. Garncarska 5
Kolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. 36.045,00 zł 
 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

Zielona Góra, ul. Prosta 53
Kolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. 40.500,00 zł 
   Razem: 792.705,89 zł