Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
Świadczenia "Za życiem"
| Informacje ogólne | Świadczenia rodzinne | Fundusz alimentacyjny | Świadczenie 500+ | Świadczenie "Za Życiem" | Program "Czyste powietrze" | Dokumenty do pobrania | Strona główna |

   

Świadczenie „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Świadczenie to przysługuje niezależne od dochodu rodziny.

Więcej informacji ... >>>
Wniosek do pobrania ... >>>