Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
Szkolenie: Podstawowe aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pile zorganizował 16 godzinne, dwudniowe szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych:

Podstawowe aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,

przeprowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

Szkolenie realizowane było w dwóch grupach 15 i 16.11.2021r. oraz 17 i 18.11.2021r. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 30 osób reprezentujących następujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pile zorganizował SUPERWIZJĘ dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Superwizję przeprowadziło trzech certyfikowanych superwizorów Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

Superwizja realizowana była 29.11.2021r., 1.12.2021r., 2.12.2021r., 3.12.2021r., w czterech 10 osobowych grupach reprezentujących następujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Ochrona Zdrowia.