Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
| Zasady udzielania pomocy | Ośrodki wsparcia MOPS | Wspieranie rodziny | Poradnictwo specjalistyczne | Kontakt z prac. socjalnym | Strona główna|

 

Dzienny dom pomocy  |  Ośrodek wskarcia z noclegami  |

 

DZIENNY DOM POMOCY
ul. Kondratowicza 19

Dzienny Dom Pomocy jest placówką pół stacjonarną, działającą w strukturze organizacyjnej MOPS w Pile. Placówka realizuje swą działalność w dwóch budynkach: przy ul. Kondratowicza 19 oraz Spacerowej 23, gdzie mieści się Centrum Aktywizacji Seniorów.
Ośrodek wsparcia dziennego zapewnia wszystkim potrzebującym: rencistom, emerytom, niepełnosprawnym, osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej - możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, aktywizujących, imprezach i spotkaniach okolicznościowych, imprezach kulturalnych w ośrodku.

Dzienny Dom Pomocy realizuje następującr świadczenia:

  • usługi opiekuńcze  - prowadzone są  grupy terapeutyczne przeznaczone dla osób z chorobą Alzheimera oraz zespołami otępiennymi. Celem terapii jest jak najdłuższe utrzymanie umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych przez utrwalanie nawyków dnia codziennego oraz polepszenie jakości życia poprzez ćwiczenia wiedzy o otaczającym świecie. Każdy z uczestników realizuje indywidualnie dostosowaną do jego potrzeb terapię.
  • usługi żywieniowe  - przy ul. Kondratowicza 19 pensjonariusze mogą korzystać z oferty obejmujące wyżywienie w formie dwudaniowego obiadu. Serwowane są również posiłki dietetyczne dla osób chorujących na cukrzycę i dolegliwości układu krążenia.
  • zajęcia aktywizujące - więcej w zakładce  "Działalność aktywizująca"