Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
| Informacje ogólne | Procedura "Niebieskie karty" | Zespół Interdyscyplinarny | Instytucje świadczące pomoc | Kampanie społeczne | Strona główna |

 

Zespół Interdyscyplinarny
    • zespół specjalistów mający na celu efektywną współpracę organizacji i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
    • podejmuje zintegrowane działania instytucji lokalnych
    • rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
    • organizuje kampanie społeczne w celu podniesienia świadomości społecznej na temat przemocy domowej
    • realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy domowej

Instytucje i organizacje, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego:
    • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile
    • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
    • Komenda Powiatowa Policji w Pile
    • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
    • Szkoła Podstawowe Nr 3 w Pile
    • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pile
    • Szpital Specjalistyczny w Pile
    • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
    • Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Pile
    • Prokuratura Rejonowa w Pile
    • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
    • Akcja Humanitarna Życie
Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego – Marzena Berndt
Zastępczyni przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego – Agnieszka Suchowiak

Kontakt:
ul. Kwiatowa 5
tel. 67 212 21 31; 664-765-722
e-mail: mops@mops.pila.pl

UCHWAŁA NR LXXVI/791/23 RADY MIASTA PIŁY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego - BIP Piła