Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a
| Zasiłki, pomoc społeczna w naturze | Ośrodki wsparcia MOPS | Wswpieranie rodziny | Poradnictwo specjalistyczne | Kontakt z prac. socjalnym Strona główna|
Asysta rodzinna | Rodziny wspierające | Ustawa "Za życiem" | Pozostałe działania |

 

Zespół ds. Asysty Rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy Spacerowej 23 p. 201, 210 i p. 212 (asystenci rodziny) oraz p. 209 (kierownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej). 

Zespół rozpoczął swoją pracę w marcu 2012 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (treść ustawy) asystent rodziny nie może pracować jednocześnie z więcej niż 15 rodzinami.

Asysta rodzinna

O przydzielenie rodzinie asystenta wnioskuje pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.
Asystenci prowadzą pracę w rodzinie w miejscu jej zamieszkania lub innym wskazanym przez członków rodziny.

Na czym polega asysta rodzinna?
Asysta rodzinna polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi (także rodzinom, z których dzieci są umieszczone w rodzinach zastępczych albo placówkach opiekuńczo-wychowawczych) w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych, związanych szczególnie z opieką i wychowaniem dzieci, prowadzeniem gospodarstwa domowego, załatwianiem spraw urzędowych i funkcjonowaniem rodziny w życiu społecznym.
Jak pomaga asystent rodziny?
Asystent rodziny informuje, pomaga, wspiera i motywuje, ale nie kontroluje członków rodziny. Pomaga w tym, co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy aktywnym jej udziale oraz z poszanowaniem prawa do samostanowienia.
Z kim współpracuje asystent rodziny?
Asystent rodziny współpracuje z pracownikiem socjalnym oraz innymi pracownikami różnych instytucji pracujących na rzecz rodzin, a w szczególności na rzecz dobra dzieci.


Szczegółowych informacji na temat wspierania rodziny udziela:

Zespół ds. Asysty Rodzinnej
ul. Spacerowa 23
tel. 664 765 718


Zespół ds. Asysty rodziny

Kierownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej
Agnieszka Sindrewicz
tel. 664 -765-718
ul. Spacerowa 23, p. 209 (II piętro)

poniedziałek - piątek w godz. 7.30–15.30

Asystenci rodziny:
ul. Spacerowa 23 (II p.)

Pokój 201
Dyżur biurowy

Kontakt
Sylwia Żybort poniedziałek godz. 10.00-12.00 tel. 734 485 062
Magdalena Majewska-Cebieniak wtorek godz. 10.00-12.00 tel. 602 725 144
Monika Burkiewicz czwartek godz. 10.00-12.00 tel. 664 006 295
     
Pokój 210
   
Ilona Borkowska środa godz. 10.00-12.00 tel. 602 724 399

 

 

 

 
 
     

 

Pokój 212

Agnieszka Goc poniedziałek godz. 10.00-12.00 tel. 662 037 403
Marta Wiśniewska poniedziałek godz. 10.00-12.00 tel. 602 532 719
Elżbieta Skibińska wtorek godz. 10.00-12.00 tel. 538 471 506
Magdalena Rudzińska wtorek godz. 10.00 – 12.00 tel. 734 485 068
Natalia Prymus środa godz. 10.00-12.00 tel. 602 724 351
Paulina Szarzyńska-Bohdanowicz środa godz. 10.00-12.00 tel. 883 848 592
Ewelina Różycka – Poszwa czwartek godz. 10.00-12.00 tel. 608 562 548
Anna Konitzer czwartek godz. 10.00-12.00 tel. 662 039 799