Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
| Informacje ogólne | Świadczenia rodzinne | Fundusz alimentacyjny | Świadczenie 500+ | Świadczenie "Za Życiem" | Program "Czyste powietrze" | Dokumenty do pobrania | Strona główna |

 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji.

Żeby uzyskać podwyższoną dotację, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o dochodach członków gospodarstwa domowego, które wydaje gmina.

W gminie Piła zaświadczenia o dochodach wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

Wniosek o wydanie zaświadczenia osoby zainteresowane mogą złożyć:
                osobiście, w biurze obsługi klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile przy ul. Spacerowej 23,
                pocztą, na adres ośrodka,
                przez platformę ePUAP

Kontakt telefoniczny: infolinia 67 344 20 10

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 
Wniosek do pobrania
Wymagane dokumenty