Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
Instytucje świadczące pomoc
| Informacje ogólne | Procedura "Niebieskie karty" | Zespół Interdyscyplinarny | Instytucje świadczące pomoc | Kampanie społeczne | Strona główna |

 

Jednostki wsparcia w Pile dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Nazwa jednostki

Adres jednostki 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile

ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła

tel. 67 212 21 31

mops@mops.pila.pl

www.mops.pila.pl

Ośrodek Wsparcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile 

(możliwość całodobowego schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie)

ul. Spacerowa 23

tel. 67 352 84 71

mops@mops.pila.pl

www.mops.pila.pl

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pile 

ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła

tel. 67 352 84 63

mops@mops.pila.pl

www.mops.pila.pl 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ul. Spacerowa 23

tel. 696 899 517

mops@mops.pila.pl 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile 

al. Niepodległości 37, 64-920 Piła

tel. 67 349 12 08, 349 12 09, 349 12 10

sekretariat@pcpr.pila.pl

www.pcpr.pila.pl 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile

(możliwość całodobowego schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie)

ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła

tel. 67 349 09 69, 349 09 70

sowpila@interia.pl  

Komenda Powiatowa Policji w Pile 

ul. Bydgoska 115, 64-920 Piła

centrala: tel. 67 353 10 00

oficer dyżurny: 47 77 415 60, 47 77 414 44

dyzurny.pila@po.policja.gov.pl

www.pila.policja.gov.pl 

Prokuratura Rejonowa w Pile 

ul. gen. Wł. Andersa 10, 64-920 Piła

tel. 67 211 88 07

pila@poznan.po.gov.pl

www.poznan.po.gov.pl 

Sąd Rejonowy w Pile 

al. Powstańców Wielkopolskich 79, 64-920 Piła

tel. 67 352 28 00 - centrala

      67 352 29 28 - Biuro Obsługi Interesantów

www.pila.sr.gov.pl