Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
Klub Integracji Społecznej

| Klub Integracji Społecznej | Dzienny Dom Pomocy | Centrum Aktywizacji Seniorów | Grupa samodzielna | Relacje | Strona główna |

Klub Integracji Społecznej

Mieści się w budynku przy ul. Spacerowej 23 w Pile, III piętro,

jest miejscem spotkań dla osób pozostających bez zatrudnienia, które poszukują możliwości własnego rozwoju,

warunkiem uczestnictwa w Klubie jest podpisanie kontraktu socjalnego (o którym jest mowa w przepisach o pomocy społecznej) uwzględniający m.in. czasookres, zadania, termin realizacji, ocenę,

nabór uczestników prowadzony jest w trybie ciągłym,

zajęcia w KIS umożliwiają uczestnikom poszerzenie swoich umiejętności społecznych i zawodowych, wymianę doświadczeń, budowanie relacji, poznawanie konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem, komunikowania się i poszukiwania pracy,

uczestnik zajęć ma okazję do poznania osób w podobnej sytuacji życiowej,

zapewniamy profesjonalne i przyjazne podejście prowadzących na zajęciach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych,

spotkania grupowe i konsultacje indywidualne prowadzone są przez pedagoga i psychologów,

oferta  zajęć i form wsparcia może być poszerzana w przypadku pozyskania dodatkowych funduszy na realizację projektów.

Kontakt z Liderem KIS

ul. Spacerowa 23 pokój 309

Krzysztof Urbanowicz

telefon 67 3528453