Dziś jest: Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
a a a
Fundusz alimentacyjny
| Informacje ogólne | Świadczenia rodzinne | Fundusz alimentacyjny | Świadczenie 500+ | Świadczenie "Za Życiem" | Program "Czyste powietrze" | Dokumenty do pobrania | Strona główna |

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia 18 roku życia;
  • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
  • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 1209,00 zł. W   przypadku  przekroczenia kryterium dochodowego świadczenie funduszu przysługują wg mechanizmu "złotówka za złotówkę", tj. w wysokości różnicy między kwotą należnego świadczenia, a kwotą, o którą został przekroczony dochód na osobę w rodzinie. wymagane dokumenty ...>>>

TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów na świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w terminach:

  • do dnia 31 sierpnia, wnioski rozpatrywane do 31 października,
  • od 1 września do 30 września, wnioski rozpatrywane do 30 listopada,
  • od 1 października do 31 października, wnioski rozpatrywane do 31 grudnia,
  • od 1 listopada do 30 listopada, wnioski rozpatrywane do 31 stycznia,
  • od 1 listopada do 31 grudnia, wnioski rozpatrywane do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Więcej informacji ... >>>
Wniosek do pobrania  ... >>>