Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
„Przycisk Życia” – nasz system TELEOPIEKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile we współpracy ze Strażą Miejską od 2017 r.  realizuje projekt socjalny „Przycisk Życia”. 
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa niesamodzielnych mieszkańców Piły poprzez wprowadzenie, koordynację i obsługę systemu teleopieki.
Koordynatorzy projektu:
starszy specjalista pracy socjalnej Magdalena Łukasiak
starszy specjalista pracy socjalnej Alina Wachowiacz
TELEOPIEKA to system zapewniający bezpieczeństwo osobom starszym, samotnym i schorowanym, polegającego na wyposażeniu ich w urządzenie z funkcją SOS,
by w razie zagrożenia życia wezwać pomoc. Teleopieka stanowi efektywne uzupełnienie opieki fizycznej, świadczonej przez opiekunów.
Wykorzystanie technologii informacyjnych w opiece nad osobami niesamodzielnymi pozwala odciążyć system opieki instytucjonalnej i jest rekomendowane przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.