Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a

| Klub Integracji Społecznej | Dzienny Dom Pomocy | Centrum Aktywizacji Seniorów | Grupa samodzielna | Relacje | Strona główna |

DZIENNY DOM POMOCY

Dzienny Dom Pomocy jest placówką pół stacjonarną, działającą w strukturze organizacyjnej MOPS w Pile. Placówka realizuje swą działalność w dwóch budynkach: przy ul. Kondratowicza 19 oraz Spacerowej 23, gdzie mieści się Centrum Aktywizacji Seniorów.

Ośrodek wsparcia dziennego zapewnia wszystkim potrzebującym: rencistom, emerytom, niepełnosprawnym, osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej - możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, aktywizujących, imprezach i spotkaniach okolicznościowych, imprezach kulturalnych w ośrodku