Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
Światowy Dzień Pracy Socjalnej
21.03.2023

21 marca 2023r. obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). W tym roku pod hasłem: „Poszanowanie różnorodności poprzez wspólne działania społeczne”.
Praca socjalna to trudna i odpowiedzialna działalność zawodowa. Pracownik socjalny to profesjonalista wspierający osoby znajdujące się w trudnej, często kryzysowej
sytuacji życiowej. Światowy Dzień Pracy Socjalnej jest okazją do tego, by przekazać wyrazy uznania i szacunku wszystkim pracownikom socjalnym, którzy każdego dnia
niosą pomoc innym. Jest też okazją do tego, by zwiększyć świadomość na temat ważnej roli pracowników socjalnych, jaką pełnią w rozwiązywaniu problemów społecznych osób i rodzin.